Den eneste private børnehave og vuggestue i Skt. Klemens og omegn.

Et hus med mange legerum og en kæmpe legeplads, som skaber udvikling, fantasi og kreativitet. Fuld forplejning og sunde værdier.

Vi har en obligatorisk madordning og har ansat en køkkenassistent i huset. Pædagogisk uddannet personale: “Et ressourcestærkt team i kontinuerlig faglig udvikling.”

Non-Profit børnehave – en børnehave, hvor pengene følger barnet. Tæt ved skov og å og med bybus og lokalbus kørende lige til døren. Gennemsnitlig 78 dejlige børn i alderen 2,10 – 6 år, og 16 lige så dejlige i alderen 0-2,10 år.

Odense kommune fører tilsyn hvert år. Tilsynsrapport Skt Klemens børnehave og vuggestue 2022.pdf

 

14 fastansatte pædagoger og medhjælpere danner fundamentet!

Fast struktur, hvor vi sætter rammerne. Råd og vejledning omkring barnets udvikling og trivsel. Tid til imødekommenhed og opmærksomhed, når du afleverer og henter. Tid og opmærksomhed omkring en god indkøring og introduktion til børnehaven.

Vi ser dit barn:

 • Når det har brug for en hånd og en hjælp til at finde venskaber og være med i leg.
 • Når det har behov for knus og trøst.
 • Når det har brug for nærhed, højtlæsning og hygge.
 • Når det har brug for at krudte af, bruge sin krop og være vild.
 • Når det har brug for ros og anerkendelse.

Vi vil:

 • vores fag
 • udveksle erfaringer
 • sprede glæde
 • være i udvikling og lære nyt
 • sige tingene lige ud
 • lege og hygge
 • snakke
 • være nærværende
 • tage udgangspunkt i børnenes ønsker
 • give gode oplevelser
 • skabe tryghed – fællesskab og give omsorg