Børnehaven har nogle faste traditioner, der går igen fra år til år. Arrangementerne kan være for hele børnehaven eller for mindre grupper.

Fødselsdage

Vi kommer gerne hjem til jer med stuens børn, eller I kan vælge at holde fødselsdagen her i børnehaven.

Fastelavn

Alle kommer udklædt, vi synger, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Åbent hus

For alle interesserede, nye børn og deres forældre og dagplejere.

Cirkuspremiere & Sommerfest

Forældre og søskende  inviteres til årets STORE Cirkusforestilling og Sommerfest.

Vi laver hvert år en cirkusforestilling for barnets udvikling og fornøjelses skyld. Herigennem imødekommer vi børnenes skabertrang. De oplever sig selv som en del af noget stort, og børnene får mulighed for at se deres venner optræde.

I en ca. 3 ugers øve-periode skabes mulighed for venskaber på tværs af stuer, og på premieredagen er alle børn og voksne på scenen samtidig. Således opnås at det enkelte barn oplever sig selv som en nødvendig del af en helhed.

Idrætsdag for kommende skolebørn (Er pt sat på StandBy)

Vi inviterer områdets kommende skolebørn til idrætsdag i børnehaven, hvor børnene dyster i diverse discipliner. Dagen afsluttes med uddeling af et diplom til hvert barn.

Afslutningstur for Spillopperne

De ældste børn tager på udflugt med bus til Fjord & Bælt i Kerteminde.

Juletur

For børn, søskende, forældre og personale. Forældre-festudvalget står for arrangementet.

Bedsteforældredag

Vi inviterer bedsteforældre fredagen før vores Sommerfest, hvor børnene viser cirkusforestillingen og nyder dagen med deres bedsteforældre.

 

Tid og sted for arrangementerne – se kalenderen.