Børnehavens festudvalg er et selvstændigt fungerende udvalg bestående af forældre.

Festudvalget står for organiseringen af børnehavens store sommerfest, Cirkus Solskin, samt juleturen. Den øvrige forældregruppe er altid velkommen med assistance, da der altid kan bruges en hjælpende hånd.

Til disse arrangementer er vi ofte 200-300 mennesker, inklusive søskende og bedsteforældre.

Der vælges nye medlemmer til festudvalget ved den årlige generalforsamling i april/maj.