Børnehavens festudvalg er et selvstændigt fungerende udvalg bestående af forældre.

Festudvalget står for organiseringen af børnehavens store sommerfest som afholdes i begyndelsen af september måned samt juleturen som er sidste fredag i november. Den øvrige forældregruppe er altid velkommen med assistance, da der altid kan bruges en hjælpende hånd.

Til disse arrangementer er vi ofte 200-300 mennesker, inklusive søskende og bedsteforældre.

Der vælges nye medlemmer til festudvalget ved det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen i april/maj.