Vi møder forældrene i en åben, ligeværdig og engageret dialog, og betragter barnet som vores fælles udgangspunkt og interesse.

Vi finder det vigtigt at inddrage forældrene i hverdagen, så de hele tiden ved, hvordan deres barn trives i børnehaven, og hvordan forældrene i samarbejde med personalet kan bidrage til at fremme barnets trivsel.

Vi står altid til rådighed for professionel snak og rådgivning, og inddrager tidligt forældrene, hvis vi bekymres om deres barns trivsel.

I vores samarbejde med forældrene tager vi altid barnets perspektiv.

Vi tilbyder deltagelse i forældrekaffe, arbejdsdage, fester, forældremøder, individuelle forældrekonsultationer, og foredragsaftner i samarbejde med naboinstitutioner.