Indskrivning af børn følger ”først til mølle” -princippet og giver anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt (2,10 år til 6 år) samt dato for indskrivning.

Odense Kommune yder tilskud til børnehavens drift svarende til gennemsnittet af det tilskud, der gives til den kommunale daginstitution. Kommunen yder ikke rabat til børnehavens ekstra service ydelser, såsom madordning.

Regler for Søskenderabat og Friplads følger Kommunens regelsæt.


Venteliste

Den bedste måde når I ønsker at skrive jeres barn på ventelisten, er at komme på besøg hos os.

Ring eller mail for at lave en aftale, hvor I har mulighed for et besøg og få en snak med os. Eller kom forbi og kig ind når I er i nærheden.

Dette vil give jer en mulighed for at se stedet, opleve atmosfæren og kunne få besvaret mulige spørgsmål. Det vil også give jer en fornemmelse og ofte afklaring i forhold til, at her skal vores barn være eller ikke være!

Når I er afklarede, bruges nedenstående link hvor I skriver jeres barn op.

https://kumba.eu/institution-overview/145

Indskrivningsgebyret på 200,- DKK  betales via mobilepay, på følgende nummer: 15797 Mærk: barns navn

Er I i tvivl om noget så tag endelig kontakt til os på 66 15 01 87.