Børnehaven har både et formelt og uformelt samarbejde med de omkringliggende institutioner og PPR for at fremme børnenes trivsel.

Områdets institutioner

Vi inviterer områdets kommende skolebørn til en idrætsdag. Ud over det er institutionerne altid velkomne til at besøge os.Områdets institutioner inviteres til generalprøven på årets cirkusforestilling.

Samarbejde med dagplejen

Vi har et godt samarbejde med områdets dagplejere, som består i overleveringssamtaler, når der kommer et barn fra dagpleje til børnehaven.

Dagplejen kommer på besøg i børnehaven første fredag i hver måned.

Ligeledes inviteres dagplejerne til åbent hus og generalprøve på vores cirkusforestilling.

Skt. Klemens Skolen og Ådalskolen

Ifølge Børne og Unge Politikken har vi et forpligtende samarbejde med områdets skoler.

”Forpligtende koordineret samarbejde og erfaringsudveksling mellem de professionelle voksne med henblik på at etablere meningsfulde sammenhænge for børn.

For bedst muligt at støtte børnene i udviklingen af deres faglige og sociale kompetencer og give dem positive oplevelser, når de bevæger sig fra et miljø til et andet, er det vigtigt, at de mange professionelle voksne omkring børnene arbejder tæt sammen. Et tværgående samarbejde på tværs af fagligheder og organisering vil skabe et bredt fundament for børnenes udvikling og læring.”

Skt. Klemens private Børnehave har dette forpligtende samarbejde med Skt. Klemens Skolen og Ådalskolen.

Hvis et barn skal starte gå på en anden skole, aftaler vi et besøg sammen med barnet, så barnet kan opleve og møde de nye voksne inden skolestart.

SSP samarbejde.

I følge lovgivningen og efter behov oppebæres ret til ydelser fra Service afd. og PPR i form af psykolog bistand, støttepædagog, praktisk bistand, talepædagog, sagsbehandler etc.