Priser

  • Prisen for børnehaven er pr. md. i 11 måneder (juli er betalingsfri) kr. 2230,00 + fuld forplejning kr. 900,00. Ialt pr. mdr.  kr. 3130,-
  • Pris for vuggestuen er pr. md. i 11 måneder (juli er betalingsfri) kr. 3500,- + fuld forplejning kr. 900. Ialt pr. mdr. 4400,-
  • Institutionen tilbyder sommerferiepasning i ugerne 28, 29 og 30 mod betaling. 850,- pr. uge for vuggestuebørn og 550,- pr. uge for børnehavebørn.
  • Bestyrelsen har senest vedtaget en prisstigning, der er trådt i kraft pr. 1. september 2023.

Betaling

Vi sender Girokort ud og så tilmelder I jer selv til PBS.

Opkrævningen foretages månedsvis bagud over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

For yderligere spørgsmål kontakt Thom Bergur Thomsen på tlf. 66 15 01 87  eller e-mail: tbt@skt-klemens-bornehave.dk