I bestyrelsen findes udvalg, der arbejder med specifikke områder. Det er sådan opdelt, så der kan holdes møder og træffes mindre beslutninger, uden at hele bestyrelsen skal indkaldes hver gang. Til bestyrelsesmøderne har udvalgene hver deres dagsordenspunkt. På nuværende tidspunkt findes udvalg for økonomi/fonde og legeplads/forældreengagement.